Wytrzymałość zmęczeniowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytrzymałość zmęczeniowa - strona 1 Wytrzymałość zmęczeniowa - strona 2

Fragment notatki:

Wytrzymałość zmęczeniowa
Znaczną różnorodność karbów występujących w konstrukcjach zredukowano w normie [55] do 14 kategorii zmęczeniowych naprężeń normalnych i 2 kategorii naprężeń stycznych. Kategorią zmęczeniową jest wartość liczbowa przypisana danemu karbowi (i określonemu kierunkowi naprę­żeń), pokazująca jego wytrzymałość zmęczeniową przy liczbie cykli N = 2 • 106. Aby określić wy­trzymałość zmęczeniową przy innej liczbie cykli naprężeń, norma [55] podaje zależności między zmiennością naprężeń a liczbą cykli do zniszczenia w postaci zbioru krzywych, osobnych dla na­prężeń normalnych (logAaR -logN) i dla naprężeń stycznych (log At R -logN). Takie krzywe często są określane mianem krzywych S-N. Przykładowy kształt jednej z krzywych dla naprężeń normalnych i jednej dla stycznych pokazano na rys. 10.4. Charakterystyczne punkty krzywej zmęczeniowej są następujące (rys. 10.4):
wytrzymałość zmęczeniowa normatywna, Aoc, Aic - zakres zmienności naprężeń o stałej amplitudzie, odpowiadający zniszczeniu przy liczbie cykli N = 2-106. Ten zakres naprężeń wyrażony w [N/mm2] jest nazywany również kategorią zmęczeniową i jest podstawowym parametrem opisu danego karbu w metodzie naprężeń nominalnych,
wytrzymałość zmęczeniowa trwała przy stałej amplitudzie obciążenia, Ao~d - graniczna war­tość zakresu zmienności naprężeń normalnych przy stałej amplitudzie, poniżej której nie wy­stępuje w badaniach uszkodzenie zmęczeniowe,
wytrzymałość zmęczeniowa trwała, Aol, Atl - wartość graniczna zakresu zmienności naprę­żeń, poniżej której zmienność naprężeń nie ma wpływu na kumulację uszkodzeń,
nachylenie krzywej zmęczeniowej - dla krzywej logAa-logN wynosi 1:3 w zakresie liczby
cykli do N ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz