Wartość brutto - strona 10

Rachunkowosc - całość wykładu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050

= wartość brutto środków trwałych (SkDt) - dotychczasowe zużycie SkCt Na koncie środków trwałych...

Makroekonomia - Cykl koniunkturalny

  • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  • prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
  • Makroekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 5166

(ćwiartka I), a może wystąpić w ramach nadwyżki w III części, która przyjmuje wówczas wartość brutto...

Podstawy ekonometrii - Model

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Marcin Topolewski
  • Ekonometria
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

jest to model dwuczynnikowy: gdzie: Y - produkcja, K - kapitał (wartość brutto majątku trwałego), L - praca...

Analiza bilansu, rachunku wyników, przepływów finansowych

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Analiza finansowa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3696

W dokumencie znajduje się szczegółowa charakterystyka takich pojęć jak: bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów finansowych. Dodatkowo w dokumencie zawarte są również schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie treści zawartej w pracy oraz przykładowe zadania dotyczące bilansu wraz z r...

Rachunkowość zarządcza wykłady

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • dr Svietlana Rogozina
  • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1799
Wyświetleń: 6139

Ar - kwota rocznych odpisów amortyzacyjnych Wb - wartość brutto (początkowa) środka trwałego T...