Warszawski Indeks Giełdowy - strona 3

Indeksy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1218

. Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: Indeks WIG (Warszawski Indeks Giełdowy...

Giełda papierów wartościowych - Akcja

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3780

wysoką płynnością. Dla monitorowania rynku stworzono indeksy; WIG (Warszawski Indeks Giełdowy), WIG20...

Encyklopedia rachunkowości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria zarządzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

W    WALUTA Jednostka pieniężna będąca prawnym środkiem płatniczym w danym kraju, a także taka, która została wycofana z obiegu, ale podlega wymianie. Z punktu widzenia danego kraju wyróżnia się: 1) w. krajową, czyli pieniądze będące w danym kraju prawnym środkiem płatniczym (np. w Polsce - waluta ...

Polska Droga do kapitalizmu - Bezrobocie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Jan Bober
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3297

: Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) - uwzględnia zmiany cen wszystkich spółek na rynku podst. Oprócz kursów...

Konstrukcja i zarządzanie portfelem akcji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Konstrukcja i zarządzanie portfelem akcji z uwzględnieniem problemu „krótkiej sprzedaży” Wstęp I. Inwestycje i papiery wartościowe Pojecie inwestycji Charakterystyka papierów wartościowych Akcja jako papier wartościowy Giełdy papierów wartościowych Obrót akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowy...

Polska Droga do kapitalizmu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Sylwia Mikulska
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2086

: Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) - uwzględnia zmiany cen wszystkich spółek na rynku podst. Oprócz kursów...