Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ruch socjalistyczny - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
  • Historia społeczna Polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa), organizacje kulturalno...

Urbanistyka XX wieku

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Architektura krajobrazu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1582

mieszkaniowe., zwłaszcza osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM), należały do tych pozytywnych...

Droga w krajobrazie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Architektura krajobrazu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1568

w tym czasie w Polsce osiedla mieszkaniowe., zwłaszcza osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM...

Wychowanie i jego uwarunkowania

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2919

l. Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej l. WYCHOWANIE I JEGO UWARUNKOWANIA Pojęcie wychowania nie jest jednoznaczne Określa bądź proces wychowawczy, bądź rezultat tego procesu W pierwszym przypadku wychowanie jest rozumiane jako system działań zmierzają­cych do określonych rezultatów wychowaw...