Warstwica - strona 9

Geodezja - test

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1498

uogólnioną otwartą: a) część granicy państwa przebiegająca przez mapę, b) warstwica, c) warstwica pomiędzy...

Opracowanie wykładu - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Instalacje wodne i kanalizacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1029

równolegle do warstwic terenu. Ustalanie ilości wód przypadkowych Wielkość dopływu zależy od charakterystyki...

Dyfraktometria rentgenowska

  • Uniwersytet Wrocławski
  • prof. dr hab. Leszek Ciunik
  • Krystalografia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2485

)] Wskaźnikowanie rentgenogramu warstwicowego Charakterystyczny układ wskaźników w warstwicach pierwszego i drugiego...

Budownictwo - wykład 9

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Budownictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

. Dokładne plany sytuacyjne z warstwicami umo liwiają częstokroć — na podstawie nieregularnego ich przebiegu...