Wariabilizm Heraklita - strona 2

Początki filozofii- wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1764

nigdy się nie kończy. PANTHA REI – wszystko płynie. Według Heraklita arche – istotę bytu oddaje najlepiej ogień...

Filozofia wykłady dr Leźnicki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Marcin Leźnicki
 • Filozofia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 6867

rei- „wszystko płynie”- zasadniczą cechą świata jest ZMIENNOŚĆ(wariabilizm) „ Niepodobna wejść...

Życie Heraklita - wykład

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Tomasz Mróz
 • Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

W starożytności nazywano Heraklita ,,niejasnym", na skutek trudności w zrozumieniu jego wypowiedzi...

Wykłady z filozofii

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • dr Justyna Sprutta
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2961

dla Heraklita : rzeczy stają się, ulegają następnie przemianą - wszystko przepływa. Zmieniają się własności...

Wykład - filozofia przyrody

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 455

własnościach, nie ma bytu - jest tylko stawanie się. Ta teoria powszechnej zmienności, czyli wariabilizm, zwany...

Myśl polityczna Indii - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

w. p.n.e., jego nurt jest zwany nurtem heraklityzmu lub wariabilizmu. Podstawę tego nurtu stanowi...

Etyka - Antropologia filozoficzna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1239

stanowiska Parmenidesa i Heraklita. Według niego elementem bytu są atomy. Wszystko składa się z atomów...