Waloryzacja - strona 3

Klauzula rebus sic stantibus

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1736

o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym. Problem. Waloryzacja sądowa...

Zaopatrzenie społeczne sędziów i prokuratorów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1120

przez sędziego w stanie spoczynku. Waloryzacja świadczeń Waloryzacja tych świadczeń następuje wraz z waloryzacją...

Fitoindykacja - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr Afranowicz
 • Roślinność regionalna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 4410

warunków środ. Zbiorowiska wodne- indykatory st zanieczyszczenia wód. Waloryzacja przyrodnicza- podst...

Relacje odległości-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Analiza rysunku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

, natomiast w sposobie przedstawienia poszczególnych osób (waloryzacja i dewaloryzacja postaci) ujawnia się identyfikacja...

Stosunek zobowiązaniowy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1470

jest zobowiązanie w walucie obcej, nie znaczy, że musi być wykonane w walucie obcej. Nominalizm i waloryzacja...