Aspekt treściowy rysunku-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aspekt treściowy rysunku-opracowanie - strona 1 Aspekt treściowy rysunku-opracowanie - strona 2 Aspekt treściowy rysunku-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Aspekt treściowy rysunku
Osoby znaczące
Sposób, w jaki rysowane są postacie ujawnia charakter związku emocjonalnego między autorem rysunku a poszczególnymi osobami. Wyróżniającymi się spośród narysowanych są tzw. osoby znaczące. Osoby, z którymi badany jest najbardziej emocjonalnie związany, które kocha i podziwia, na których mu najbardziej zależy, są w rysunku waloryzowane. Znaczy to, że przedstawiana je w jakimś sensie lepiej niż inne osoby. Z niektórymi z tych osób badany najczęściej się identyfikuje. Można wymienić kilka wskaźników waloryzacji. Mimo, że nie muszą one wszystkie występować jednocześnie, zwykle jednak połączenie kilku z nich w jednej postaci zdecydowanie potwierdza waloryzację tej osoby.
Wskaźniki waloryzacji:
1) osoba rysowana jako pierwsza, gdyż ba­dany przywiązuje do niej specjalną wagę;
2) osoba umieszczona w centrum kartki;
3) ponieważ rysunek najczęściej rozpoczynany jest od strony lewej do prawej - postać ta może być umieszczona raczej z lewej strony, ale nie na samym brzegu (odnosi się to do osób praworęcznych);
4) miejsce tej osoby na rysunku jest „najlepsze" w tym sensie, że inni są do niej zwróceni, stoi ona górując nad innymi lub na przykład siedzi na fotelu, podczas gdy inni stoją;
5) osoba waloryzowana bywa większa od innych, czasem rysowana jest wyżej;
6) osoba najdłużej rysowana, czasem z powracaniem do niej po prze­rwie;
7) osoba rysowana najstaranniej, z największą ilością szczegółów;
8) osoba, przy której badany użył więcej kolorów niż przy innych;
9) osoba, która ma najwięcej przedmiotów dodanych (np.: kape­lusz, torebka, fajka, kwiatek);
10) osoba, której w rozmowie badany przypisał najwięcej pozytywnych przymiotów.
Osoby budzące niepokój, lęk, niechęć mogą zostać w rysunku pominięte. Badany często racjonalizuje potem tę nieobecność tłumacząc brakiem miejsca. Osoba pominięta wskazuje, że relacje z nią są dla autora rysunku co naj­mniej trudne. Pominięcie siebie wskazuje na nieakceptowanie siebie w swojej aktualnej sytuacji. Czasem opuszczenie dotyczy tylko części ciała. Mówimy wtedy o dewaloryzacji, która nie musi się posuwać aż do pominięcia postaci, ale uwidacznia się w jakimś sensie gorszym przedstawieniu postaci. Wskaźnikami dewaloryzacji są najczęściej:
1) osoba rysowana jako ostatnia;
2) osoba narysowana z brzegu, w kącie, z daleka od innych postaci, in­ni mogą być zwróceni do niej tyłem;
3) osoba proporcjonalnie mniejsza;
4) osoba narysowana niestarannie, z mniejszą ilością szczegółów, cza­sem brakiem części ciała;
5) osoba narysowana z użyciem mniejszej ilości kolorów;
6) osoba rysowana pośpiesznie (obserwacja);


(…)

… do samodzielności;
3) sobowtór - alter ego, ktoś o tym samym wieku i płci co badany, kto może wyrazić pragnienia, do których badany sam nie śmie się przyznać;
4) zwierzę - wyraża tendencje specjalnie silnie tłumione. Trzeba tu za­wsze upewnić się, czy badany nie przedstawił po prostu zwierzęcia mieszkającego z rodziną. Jeżeli jednak zwierzę takie nie istnieje w rzeczywisto­ści, a przede wszystkim gdy badany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz