Węgiel organiczny - strona 8

Kraking katalityczny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1386

węglowodorowych. Analizę gazu wykonujemy przy użyciu detektora FID, selektywnego na składniki zawierające węgiel...

Kanalizacja - cz. 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Orłowski
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2968

przemysłowych wartości te będą wyższe. OWO - ogólny węgiel organiczny. Corg→C→CO2. Pomiar wykonuje się szybko...

Metabolizm biosfery - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Funkcjonowanie ekostemów wodnych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2849

CO^ mogą również pobierać węgiel organiczny (są więc fakultatywnymi fotoheterotrofami, albo „miksotrofami"). Wykorzystywanie...

Wody w przyrodzie-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

się od niegroźnych do niezwykle toksycznych. W odciekach przeważnie obecne są wysokie stężenia węgla organicznego...

Bakterie grzyby wirusy

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4326

pdf. Notatka opatrzona jest spisem treści, wstępem, wykazem oznaczeń oraz literaturą. Praca zaliczeniowa opisuje takie zagadnienia, jak: znaczenie mikroorganizmów w biotechnologii: bakterie, grzyby, wirusy, podłoża hodowlane, hodowle mikroorganizmów, pożywki wykorzystywane do otrzymania innych z...