Uwodniony chlorek baru

Kationy 3 - omówienie

 • dr Andrzej Ostrowski
 • Chemia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1400

2+ 3+ 3+ 2+ uwodniony Zn pH = 6 uwodniony 2+ bezw. Ni pH = 6 uwodniony Mn2+ pH = 6 uwodniony Fe pH...

Wykrywanie anionów 1

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Azotan srebra, Chlorek baru, Stężony kwas...

Minerały osadowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia dynamiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1288

. Gromada/klasa/grupa halogenki/chlorki i pokrewne/chlorki   3. Nazwa chemiczna uwodniony chlorek potasu...

Analiza żywności-pytania egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2170

się przez… przed destylacją z .. sprawdzamy czy... uwodniony (nh3) oddestylowuje się do… miareczkowanie przeprowadza...

Metamorfizm I

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Tomasz Bartuś
 • Geologia ogólna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393

, magnetyt. Uwodnione tlenki i wodorotlenki Al. przechodzą w bezwodny tlenek: korund. Siarczany i chlorki...

Odwadnianie, Laboratorium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Iwona Kuczyńska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1848

węglowy: Uwodniony roztwór poddano odwodnieniu grawitacyjnemu oraz przy pomocy maszyny zasysającej...

Skrobia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1351

jest mieszaniną struktury A i B (skrobia ziemniaków i warzyw); - typ V występuje w silnie uwodnionej, napęczniałej...

Makroskopowe rozpoznawanie skał

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jacek Gucwa
 • Geologia dynamiczna
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 3003

od 13 do 14) Łyszczyki są uwodnionymi glinokrzemianami potasu oraz kationów dwu- i trójwartościowych...