Uwierzytelnianie - strona 5

Informatyka w zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Jakub Krasicki
 • Informatyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2247

 informatycznych:  • zabezpieczenia kryptograficzne;  • zabezpieczenia programowe:  - uwierzytelnianie...

Ustanowienie szefa misji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

jest z przekazywaniem głowie państwa przyjmującego tzw. listów uwierzytelniających (kredencjałów). Złożenie kredencjałów...

Architektura TCP IP w Windows 14

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

uwierzytelniania MD5 (Message Digest 5), używaną przez polecenie APOP. Rysunek 14.5 przedstawia przykładową sesję...

Cele i zakres badania sprawozdan finansowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mrg Anna Krzysztofek
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

innych dokumentów, b/funkcja uwierzytelniająca - biegły rewident stwierdza poprawność sprawozdania finansowego...

Prawo administracyjne - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

i wypowiadanie umów międzynarodowych Przyjmowanie listów uwierzytelniających Mianowanie przedstawicieli Stany...

Wykład - Funkcje sądowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konsularne i dyplomatyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071

: urzędowe stwierdzenie prawdy  Poświadczania dokumentów  Uwierzytelnianie podpisów  Legalizowanie...

Polityka zagraniczna a dyplomacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Popławski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1344

się którego dnia, miesiąca, roku, godzinie, ambasador złożył listy uwierzytelniające (jeżeli w Warszawie jest 50...