Prawo administracyjne - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - ćwiczenia - strona 1 Prawo administracyjne - ćwiczenia - strona 2 Prawo administracyjne - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia 5
Prawo administracyjne:
Materialne - co?
Ustrojowe - kto?
Proceduralne - jak?
Ustrojowe prawo administracyjne:
Zadania, kompetencje
Zasady budowy aparatu administracji publicznej
Struktura
Podział terytorialny
Problematyka kadr w administracji
Kontrola administracji publicznej
Organ administracji publicznej:
Człowiek lub grupa ludzi
Część struktury organizacyjnej państwa lub samorządu terytorialnego
Działa w granicach prawa
Może stosować środki władcze
Realizuje normy prawa administracyjnego
Wykonuje zadania za pomocą urzędu - zorganizowanego zespołu osób, środków rzeczowych / finansowych)
Rodzaje:
- organy administracji rządowej i samorządowej
- organy monokratyczne i kolegialne
- terenowe, naczelne, centralne
- decydujące, pomocnicze (nie do końca organy, mają wspierać / opniować)
Władztwo administracyjne - jednostronne kształtowanie sytuacji prawnej danego podmiotu, możliwość stosowania przymusu.
Powiązania między organami:
Kontrola, np. rewizja, inspekcja, lustracja, wizytacja
Nadzór - kontrola z możliwością wpłynięcia na dany organ poprzez środki oddziaływania merytorycznego (zawieszenie jednostki nadzorowanej) oraz środki nadzoru personalnego (zawieszenie członków kierownictwa jenostki nadzorowanej)
Koordynacja - oddziaływanie na organy nie będące bezpośrednio podporządkowane
Kierownictwo - kontrola + nadzór + koordynacja
Centralizacja / decentralizacja - hierarchiczne podporządkowanie organów niższego stopnia wyższym / brak podporządkowania.
Decentralizacja:
Koncentracja - skupienie władzy w rękach nielicznych
Dekoncentracja - rozproszenie władzy:
- terytorialna (pionowa) - samorząd terytorialny
- rzeczowa (pozioma lub resortowa) - powierzenie samorządom zajmowania się określonymie sprawami, np. samorząd zawodowy
Decentralizacja jest pojęciem szerszym od dekoncentracji; charakteryzuje się nie tylko rozproszeniem władzy, ale również brakiem hierarchicznego podporządkowania. Dekoncentracja może ewoluować w kierunku decentralizacji.
Zakres działań - określony w przepisach ustrojowych.
Kompetencja - zbiór uprawnień, generalna zasada - zakaz przenoszenia kompetencji:
Upoważnienie / pełnomocnictwo
Przeniesienie:
- delegacja - organ hierarchicznie wyższy przenosi odpowiedzialność na organ hierarchicznie niższy, który to nie może delegować kompetencji dalej, chyba że jest do tego upoważniony


(…)

….
Kompetencja - zbiór uprawnień, generalna zasada - zakaz przenoszenia kompetencji:
Upoważnienie / pełnomocnictwo
Przeniesienie:
- delegacja - organ hierarchicznie wyższy przenosi odpowiedzialność na organ hierarchicznie niższy, który to nie może delegować kompetencji dalej, chyba że jest do tego upoważniony
- dewolucja - organ hierarchicznie wyższy przejmuje kompetencje organu hierarchicznie niższego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz