Organizacja aparatu administracji - omówienie(I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja aparatu administracji - omówienie(I sem) - strona 1 Organizacja aparatu administracji - omówienie(I sem) - strona 2

Fragment notatki:

Organizacja aparatu administracji
Decentralizacja
Centralizacja
brak hierarchicznego podporządkowania - organy z niższego stopnia będą samodzielne, - będą wykonywać przypisane jej zadania i kompetencje we własnym imieniu i a własną odpowiedzialność będą niezależne organizacyjnie - brak zależności osobowej i służbowej, czyli podmioty stojące wyższej nie decydują o karach, obsadzie, nagrodach, nie mogą kierować poleceń i wytycznych Organy wyższego stopnia w granicach prawa korzystają z możliwość wkraczania w działalność niższych organów w ramach ustawowego nadzoru (weryfikacyjny - nadzór nad samorządem terytorialnym- legalność) Formy:
Samorząd - zasada decentralizacja (art. 15 konstytucji) plus zasadą samorządności terytorialnej (art. 16 konstytucji)
Zakłady administracyjne
Przekazywanie zadań organizacją społecznym
Decentralizacja:
terytorialna - łączymy z samorządem terytorialnym, organy niższego stopnia wyposaża się w pewien stopień samodzielności
rzeczowa - łączymy z samorządem zawodowym, pewnym organom samodzielnym lub też organizacją powierzamy określoną kategorii spraw do prowadzenia związane z wykonywaniem określonego zawodu
może dochodzić do scalania kompetencji oraz ich rozproszenia
Musi się nam kojarzyć z hierarchicznym podporzadkowaniem organów niższego szczebla organom wyższego szczebla:
zależność osobowa( organy wyższe decydują o obsadzie organów znajdujących się na najniższym szczeblu), personalna( decydują o karach, nagrodach),
zależność służbowa(możliwość wydawania poleceń, wytycznych, ingerowanie w działalność organów) Podmioty z wyższego szczebla sprawują pełny nadzór nad podmiotami niższego szczebla. Nadzór w ramach innych więzi (kierowanie)
Istota sprowadza się do braku samodzielności organów stojących na niższym szczeblu Dochodzi do skupienia kompetencji
Koncentracja- sprowadza się do skupieniu kompetencji przez jeden organ, w praktyce będzie to jednak więcej organów (grupa nieliczna)
Dekoncentracja - rozproszenie kompetencji, to nie jest to samo co decentralizacja, są one sobie zależne - decentralizacji nie byłaby możliwa bez dekoncentracja. Dekoncentracja poprzedza decentralizację. Przy dekoncentracji nie mamy samodzielność, zaś przy decentralizacji mamy tą samodzielność. Horyzontalna (pozioma) Rzeczowa - kompetencje jednego podmioty są rozkładane na inne podmioty na tym samym szczeblu
Skośna - kompetencje tego podmiotu stojącego wyżej przenosimy na organ stojący niżej, ale nie jest to podmiot z jego pionu organizacyjnego (z innego resortu)np. minister administracji przekazuje kompetencje dyrektorowi morskiemu , który podlega ministerstwu gospodarki morskiej ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz