Decentralizacja władzy publicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decentralizacja władzy publicznej - strona 1

Fragment notatki:

Decentralizacja władzy publicznej - rozproszenie władzy publicznej, przeniesienie części uprawnień i odpowiedzialności władzy publicznej z organów administracji państwowej na organy administracji samorządowej możliwie najniższego szczebla
Zalety decentralizacji:
Krótszy przepływ informacji ze szczebla wykonawczego do szczebla decyzyjnego i powrotem.
Pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego - rozwój inicjatywy pracowników niższego szczebla.
Elastyczność działania - szybkie dostosowanie się do zmian wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
Wady decentralizacji:
Autonomizacja celów - nie pokrywanie się celów własnych z celami całej organizacji.
Dezintegracja.
Brak poczucia bezpieczeństwa - strach przed ponoszeniem konsekwencji za podwładnych.
Dekoncentracja administracji - jest nierozłączną cechą decentralizacji. Polega na rozproszeniu kompetencji na większą ilość organów. Wyróżniamy 3 rodzaje dekoncentracji:
Dekoncentracja pionowa - polega na przeniesieniu kompetencji na organy niższego szczebla. Dekoncentracja pozioma (resortowa) - to przeniesienie kompetencji z jednego resortu na organ na tym samym szczeblu w innym resorcie. Dekoncentracja skośna - to przeniesienie kompetencji z jednego resortu na organ niższego szczebla w drugim resorcie. Podstawowa różnica : Najważniejszym elementem decentralizacji jest samodzielność prawna. Właśnie brak podporządkowania hierarchicznego odróżnia decentralizacje od dekoncentracji. W decentralizacji podporządkowanie hierarchiczne jest zastąpione przez nadzór weryfikacyjny, który ma zapewnić zgodność zadań zdecentralizowanych z prawem. W decentralizacji kompetencje są przekazywane z woli ustawy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz