Urząd do Spraw Cudzoziemców

Azyl dyplomatyczny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

się zezwolenia na osiedlenie się.” Decyzje w sprawach udzielania i pozbawiania azylu wydaje Szef Urzędu do Spraw...

Status prawny cudzoziemca w RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 798

administracyjnym rozpatrującym odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia wydane przez szefa Urzędu do Spraw...

Zadania naczelnika urzędu skarbowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

podatkowego lub kontroli podatkowej; wojewodzie i szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie...

BADANIA SPOŁECZNE W POLSCE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

Systemu Pobyt (Urząd do Spraw Cudzoziemców) - w zakresie danych o cudzoziemcach Systemy informacyjne...

Repatriacja

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1309

) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej "Szefem Urzędu", udziela lub odmawia udzielenia...

Administracja pytania na egzamin wraz z odpowiedziami

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Administracja
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2814

...1. Zasada związania administracji prawem. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa i w granicach zakreślonych przepisami prawa. 2. Zasada kierownictwa. Kierownictwo jest to działanie organu administracji publicznej organizacyjne, inicjatywne, koordynacyjne, spraw...