Urząd celny

note /search

Prawo celne - testy

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo celne
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 6531

Do organów celnych zaliczamy: Główny Urząd Ceł Ministra Finansów naczelników urzędów celnych dyrektorów izb...

Organy podatkowe

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1239

skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa...

PINOP 12 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

. Prowadzącym skład podatkowy może być wyłącznie podmiot, któremu właściwy naczelnik urzędu celnego wydał...

Wykład - organ podatkowy

  • Uniwersytet Gdański
  • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 714

wierzyciela podatkowego. Organy podatkowe: Państwowe: Naczelnik urzędu skarbowego Naczelnik urzędu celnego...

Rozrachunki publiczne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

publicznoprawnych, jak: urzędy skarbowe, ZUS, urzędy celne itd. Obejmują one rozrachunki m.in. z tytułu: • podatku...