Rozrachunki publiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozrachunki publiczne - strona 1 Rozrachunki publiczne - strona 2 Rozrachunki publiczne - strona 3

Fragment notatki:

ROZRACHUNKI PUBLICZNO - PRAWNE
1. Są to należności i zobowiązania od i wobec instytucji publicznoprawnych, jak: urzędy skarbowe, ZUS, urzędy celne itd. Obejmują one rozrachunki m.in. z tytułu:
• podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, • podatku od towarów i usług (VAT), • ceł i akcyzy,
• ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, • podatków i opłat obciążających koszty bieżące np. podatki lokalne - od nieruchomości, od środków transportu, opłaty urzędowe itd. 2. Są wyceniane w kwocie nominalnej z uwzględnieniem karnych odsetek i innych obciążeń związanych z nieterminowym lub nieprawidłowym uregulowaniem zobowiązań budżetowych (zgodnie z Ordynacją Podatkową).
3. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych = „Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego”; po stronie Ma ujmujemy zarachowany podatek w kwocie określonej w PIT lub CIT za dany okres, a po stronie Wn wpłaty na poczet podatku do urzędu skarbowego. 4. Wpłaty z zysku (po opodatkowaniu) do budżetu z przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu państwa = „Rozrachunki z tytułu wpłat z zysku”.
5. Konta rozliczeniowe „VAT naliczony” i „ VAT należny”. Na pierwszym księgujemy podatek naliczony przy zakupie dóbr, udokumentowany fakturami i dowodami odprawy celnej. Podatek naliczony którego nie można rozliczyć z należnym podlega księgowaniu w ciężar kont środków trwałych lub wartości niematerialnych lub w koszty rodzajowe (usługi obce) gdy dotyczy zakupionych dostaw lub usług. Na drugim księgujemy podatek ustalony od przychodów ze sprzedaży, darowizn, środków na cele reprezentacyjne itd. Obroty z obu kont podlegają księgowaniu na „Rozrachunki z tytułu VAT”. 6. Gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od podatku należnego wtedy podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bieżący. 7. Obowiązek podatkowy powstaje generalnie z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, natomiast m.in. ♦ przy wysyłce towaru - z chwilą wydania towaru,
♦ przy wydaniu towaru - z chwilą otrzymania zapłaty za towar, nie później niż w ciągu 30 dni od daty usługi,
♦ przy sprzedaży zafakturowanej - z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wydania towaru,
♦ w eksporcie towarów - w momencie potwierdzenia przez urząd celny wywozu towaru poza terytorium EOG, ♦ w imporcie towarów - z chwilą powstania długu celnego. 8. Rozrachunki z urzędami celnymi powstają z tytułu naliczonego przy imporcie:


(…)

… - z chwilą powstania długu celnego. 8. Rozrachunki z urzędami celnymi powstają z tytułu naliczonego przy imporcie:
• cła, • podatku akcyzowego,
• podatku VAT, • opłat manipulacyjnych. 9. Wartość celna to cena zapłacona lub należna wraz z kosztami faktycznie poniesionymi przez kupującego, jak spedycja, ubezpieczenie, prowizje itd. (ustawa z 19.03.2004 - prawo celne). 10. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz