Urząd Regulacji Energetyki

Rola i kompetencje Ministra Gospodarki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980

właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad: Prezesem Głównego Urzędu Miar Prezesem Urzędu Regulacji...

Pojęcie i cele koncesji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

i energią (udziela Prezes Urzędu Regulacji Energetyki); 4) ochrony osób i mienia (udziela minister właściwy...

Niezależne organy regulacyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1561

pocztowe; Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) → Prawo energetyczne; Prezes Urzędu Rejestracji...

Cechy spraw gospodarczych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

oraz zażalenia na postanowienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; Sąd antymonopolowy w razie uwzględnienia...

Prawo energetyczne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Dobaczewska
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1470

(projekt) Kompetencje organów administracji: Urząd regulacji energetyki - naczelne zadanie: zagwarantowanie...