Uracyl - strona 3

Koenzymy flawinowe

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2436

do DNA uracylu zamiast tiaminy. Sulfonamidy - inhibitory metabolizmu folianów Trimetoprim...

Genomika i proteomika - wykład 7

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Genomika i proteomika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1400

- chimeryzm tandemowy Edycja RNA – jest to posttranskrypcyjna obróbka mRNA, np. modyfikacja cytozyny w uracyl...

Biochemia - wykład 2

  • Politechnika Śląska
  • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

powstaje pochodna uracylu, ale dezoksy a jak wiemy w kwasie dezoksyrybonukleinowym uracyl...