Uniwersalizm - strona 11

Problematyka własności intelektualnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marian Kępiński
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 329
Wyświetleń: 987

-przeciwstawiana zasadzie uniwersalizmu (coś chronione wszędzie tak samo) - dana własność intelektualna korzysta...

Romantyzm polityczny w Niemczech, LeonXIII

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1715

feudalnych, absolutyzmu, przywilejów stanowych, katolicyzmu narodowego, średniowiecznego uniwersalizmu...

Monteskiusz-pochodzenie i poglądy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2464

polega na różnych stosunkach, jakie prawa mogą mieć z różnymi rzeczami - odrzucał uniwersalizm...

Prawo wykroczeń - ogólna charakterystyka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2233

oraz kształt stanowionego nowego prawa -samodzielnie nie stanowią nigdy źródła prawa. #zasada uniwersalizmu...

Artzin i literackie nagrody w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Barbara Warkocka-Szołtysek
 • Najnowsza literatura polska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

(tekst jest winny). Często porzuca się uniwersalizm. Żyjący współcześni pisarze, poeci i krytycy polscy...

Antropologia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia kultury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

różnych kultur; - uniwersalizm - przekonanie, że wszystkie cywilizacje są równe. - samokwestionowanie...

De Stijl - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Agnieszka Gryglewska
 • Historia architektury powszechnej
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1547

, uniwersalizm - indywidualizm. Istotą tej walki jest dwukierunkowość, której wyraz plastyczny zawarł w formie...