Unia realna - strona 6

Historia społeczna - Irlandia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

- protesty. Królowie: 1714 - unię personalną ze Szkocją zastąpiono unią realna - tworząc Królestwo Wielkiej...

Nauka o państwie i prawie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4543

, to związek dwóch lub więcej państw poprzez osobę wspólnej głowy państwa. Druga forma to unia realna...

Staropolka - kolokwium

 • dr Jacek Kwosek
 • Historia literatury polskiej średniowiecza i renesansu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, przetłumaczenie kodeksów na język polski), c) ujednolicenia wewnętrznego państwa (połączenie unią realną Litwy...

Polityka w Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krystyna Belka
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1043

się z mocy prawa przez sam fakt zamieszkiwania na jej terenie). Szkocja *unia realna w roku 1701. *W latach...

Historia Powszechna-zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Gawron
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 602
Wyświetleń: 994

oraz odrębne urzędy państwowe; mogła prowadzić do trwałej unii realnej, np. Unia Anglii ze Szkocją 1707r. Unia...

Anglia-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Sczaniecki
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1253

personalna między Anglią a Szkocją 1707-unia realna. Królowie przybrali tytuł królów Zjednoczonego Królestwa...

Historia administracji

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Historia administracji
Pobrań: 553
Wyświetleń: 5754

(1569) stosunek Polski i Litwy miał charakter unii personalnej. Z czasem zawarto akt unii realnej...