Unia Zachodnia cele - strona 132

Radio w Polsce-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
  • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 952

słuchania radia, w celach propagandowych w miastach instalowano na ulicach głośniki, pogardliwie zw...

Polityka Polski, Ius gentium

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
  • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Zachodniego do Polski. W tym celu nawiązał bliższe kontakty z książętami zachodniopomorskimi, wydając w 1343 r...

Rada Europejska - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Jarosław Czub
  • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791

strategiczne cele i interesy UE (art. 22 TUE); Określa ogólne wytyczne Wspólnej Polityki Zagranicznej...

Obywatelstwo w UE

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1295

wykonywanie praw określonych w ustępie 1. 3. W takich samych celach, jak te określone w ustępie 1...