Underclass - strona 2

Socjologia - wiadomości ogólne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1484

inteligencji i robotników wykwalifikowanych. Powstanie „podklasy” (underclass) - składającej się z bezrobotnych...

Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Joanna Truszkowska
 • Socjologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1309

DYNAMIKA ZMIAN WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO dr. Joanna Truszkowska Społeczeństwo obywatelskie Demokracja - wywodzi się z greckiego demos - lud, kratos - rządy. W podstawowym znaczeniu demokracja to system, w którym władza należy do ludu, a nie do monarchii i arystokracji. „Demokracja to...

Socjologia - program wykładu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1155

i gradacyjny schemat struktury społecznej. Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Pojęcie podklasy (underclass...

Ubóstwo- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1435

cyklu ubóstwa jak również przyczyną kształtowania się nowej grupy tzw. underclass. Grupa...