Umowa użyczenia - strona 4

Czynności prawne - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

, można tu wymienić umowę przechowania, umowę składu, umowę użyczenia, umowę o przewóz koleją przesyłek towarowych...

Przedawnienie rzeczy - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

wynikające z umowy spedycji, umowy składu, przewozu rzeczy, przewozu osób, umowy użyczenia. Po upływie pół...

Podatek vat - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1610

samodzielnie sporządzającego bilans, Wydanie towaru na podstawie umowy użyczenia, Działalność w zakresie gier...

Prawo do nieruchomości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2968

użyczonej osobie trzeciej do używania. Jeśli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie...

Zwłoka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3990

podstępnych, a w umowie użyczenia kontrahent musi dołożyć wszelkiej staranności aby oddać rzecz w stanie...

Prawo - test 3

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 17556

przelewu umowa factoringu umowa użyczenia 5.Jeżeli os. trzecia świadczy dług pieniężny bez zgody dłużnika...

Prawo - test 5

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1498

umowa factoringu umowa użyczenia 25.Dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności prawnej...

Zobowiązania solidarne - definicja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

lub hodowlanych wspólnym gospodarstwie (art. 614); gdy kilka osób wspólnie wzięło rzecz do używania w ramach umowy...

Prawo cywilne - Zdarzenie

 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3115

To notatka zawierająca 17 stron i przybliżająca podstawowe zagadnienia prawa cywilnego. Notatki zostały dodane przez studenta Prywatnej Wyższej Szkoły Zawodowej. W notatkach prawo cywilne bardzo dokładnie opisano podstawowe pojęci i instytucje prawa cywilnego. W notatce prawo cywilne można zapoznać...