Umowa użyczenia - strona 3

Własność wód - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

pod wodami Umowa użyczenia Niedozwolone zbycie przez Skarb Państwa tych wód Wody podziemne (pod powierzchnią...

Prawo umów I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

podlegają zobowiązania realne (jakkolwiek istnieją np. umowa użyczenia czy składu w dzisiejszym...

Prawo handlowe - umowa najmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113

. Ta właśnie odpłatność odróżnia w szczególności umowę najmu od umowy użyczenia. Podstawowe obowiązki stron wynikające...

Rodzaje czynności prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1344

rzeczy. Przykład: umowa użyczenia, składu, przechowania, zadatek Czynności prawne ROZPORZĄDZAJĄCE...

15. Świadczenia z pomocy społecznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

pracę niepełnosprawnym. Podstawę prawną udzielenia takiej pomocy stanowi cywilnoprawna umowa użyczenia...

Umowa najmu - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 175
Wyświetleń: 5236

i umowa użyczenia. Najem od dzierżawy różni się zakresem uprawnień najemcy, który może tylko używać rzeczy...