Umowa rachunku bankowego - strona 12

Pytania z bankowości 100 stron

 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2751

W niniejszej notatce spotkać można takie pojęcia jak: zmiany w systemie bankowym, ustawa prawo bankowe i ustawa o NBP, bank centralny, bank komercyjny, bankowy fundusz gwarancyjny, instytucje pośrednictwa finansowego. Dalej opisana została konkurencja banków w postaci organów: towarzystwa ubezp...

Prawo Zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1449

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ...

Bankowość - wykłady i ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Janusz Cichy
 • Bankowość
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 11998

- zgodnie z umową rachunku bankowego bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych klienta...

Spółka akcyjna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Leszek Iwanowicz
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 742

. Załącznikiem do umowy rachunku bankowego będzie karta wzorów podpisów osób upoważnionych do dysponowania...

Prawo zobowiązań

Pobrań: 91
Wyświetleń: 1533

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: uprawnienia wierzyciela, treść i rodzaje świadczenia, wysokość odszkodowania, umowy, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone. Ponadto są w niej omówione takie zagadnienia, jak: wykonywanie zobowiązań, wygaśnięcie zobowiązań, sprzedaż, najem...

Ustawy o bankowości

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

na piśmie. 2. Umowa rachunku bankowego powinna określać w szczególności: 1) strony umowy, 2) rodzaj...