Umowa agencyjna - strona 15

Prawo Zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1505

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ...

Prawoznastwo - Kodeks cywilny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

Dz.U.64.16.93   1971.11.04 zm.  Dz.U.71.27.252 1976.07.01 zm.  Dz.U.76.19.122 1982.04.06 zm.  Dz.U.82.11.81 1983.01.01 zm.  Dz.U.82.19.147   zm.  Dz.U.82.30.210 1985.01.01 zm.  Dz.U.84.45.242 1985.08.01 zm.  Dz.U.85.22.99 1989.02.01 zm.  Dz.U.89.3.11 1989.10.01 zm.wyn.z  Dz.U.89.33.175 1990.05.27 z...

Prawo zobowiązań

Pobrań: 98
Wyświetleń: 1568

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: uprawnienia wierzyciela, treść i rodzaje świadczenia, wysokość odszkodowania, umowy, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone. Ponadto są w niej omówione takie zagadnienia, jak: wykonywanie zobowiązań, wygaśnięcie zobowiązań, sprzedaż, najem...

Ubezpieczenia gospodarcze

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2541

- strona podażowa, stała umowa agencyjna, reprezentuje interesy strony podażowej, czyli ubezpieczycieli...

Systemy podatkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Systemy podatkowe Polski
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2429

, -czynności wynikające z umów pośrednictwa zlecenia, umów agencyjnych i komisu, -z innych umów o podobnym...

Kodeks cywilny 2008

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1519

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia . . . . . . . . . . .156 Tytuł XXIII. Umowa...

Pojęcie i typologia umów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

rzeczy (np. sprzedaŜ, najem, poŜyczka) - o świadczenie usług (np. umowa zlecenia, umowa agencyjna...

Handel zagraniczny - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

mocodawców. Jest utożsamiany z konkretną firmą. Umowy agencyjne są długoterminowe i stałe. - makler...

Podatek VAT - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1988

w tym również wykonanie czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, umowy komisu...

Definicja prawa handlowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Leszek Iwanowicz
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

dane upadłemu mogą być odwołane z ogłoszeniem upadłości bez odszkodowania. Także umowa agencyjna wygasa...