Ujście rzeki - strona 5

Terytorium-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1330

wewnętrzne obejmują: wody portów ujścia rzek wody zatok historycznych (np. zatoka Hudsona, Zatoka piotra...

Geologiczna działalność rzek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 938

. Zwykle powstają: • przy wypływie z gór na równiny przedgórskie • przy ujściu rzeki o większej energii...

Skutki nadmiernej ilości soli biogennej

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

skorupiaki, duży udział gatunków słodkowodnych, szczególnie w rejonach estuariów, ujść rzek. Latem dominuje...

Budownictwo w epoce brązu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka pradziejowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

na ziemiach polskich to kultura strzyżowska. Przy ujściu rzeki Ujście do Horynia na północy od Równego...

Europa - wiadomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106

(dalmatyński) ma pn.-zach. wybrzeże Płw. Bałkańskiego. W ujściach rzek do mórz pobocznych i zamkniętych...

Bystrzyca Kłodzka - analiza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Adam Wcisło
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

jest materiał aluwialny w postaci piasków i żwirów. Przy ujściach rzek do większych dolin, gdzie następuje...

Wykład - Okres feudalizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1141

, powstawały nad zatoką Chesapeake, przy ujściu rzeki James, w Nowej Funlandii, nad zatoką Massachusetts...

Podział akumulacji-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

zostają często stosunkowo szybko zasypane. Przy ujściach rzek tworzą się osady deltowe. Dalej od brzegów...