Ujęcie wody - strona 14

Zasoby wód podziemnych

  • Politechnika Gdańska
  • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

do rewizji pozwoleń wodno - prawnych i dla opiniowania zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych...

Wody w przyrodzie-opracowanie

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

— Ujęcia wody powierzchniowej: 70 % 1982 - wprowadzenie praktycznej jednostki zasolenia (psu) — Ujęcia wody...

Wody podziemne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Anna Krzemińska
  • Hydrologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1897

hydrostatycznego, W zależności od głębokości występowania i w powiązaniu z ujęciem wód powierzchniowych wody...

Ograniczone prawo rzeczowe-wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Anna Brzezińska-Rawa
  • Prawo Budowlane
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

otulinę obszaru chronionego, przepisy prawa wodnego odnoszące się do stref ochronnych ujęć wody, etc...