Uchyb ustalony

Notatki z ćwiczeń 33 - Uchyb ustalony

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Waldemar Wróblewski
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: układ stabilny, biegun, wartość uchybu...

Opracowanie do teorii 1

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Waldemar Wróblewski
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 154
Wyświetleń: 742

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: układ statyczny, układ otwarty, uchyb ustalony...

Dyskretny układ statyczny i ostatyczny

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Waldemar Wróblewski
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 336

rzędu ostatyzmu na wartość uchybu ustalonego, elementy całkujące, wielomian zmiennej....

Dokładność regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

się dopuszczalną bezwzględną wartość uchybu dynamicznego i uchybu ustalonego. Dokładność dynamiczną osiąga...

Wskaźniki regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 616

Wskaźniki regulacji 1. wskaźnik uchybu ustalonego określa się przez podanie: 1. wartości...

Stabilność regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

Stabilność regulacji Doprowadzenie uchybu ustalonego do wartości zerowej osiąga się poprzez...

Uchyb regulacji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Chorowski
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

ustalony - εu, εs - uchyb ustalony, uchyb statyczny: wartość uchybu regu­lacji w stanie ustalonym, będąca...