Użytki rolne - strona 11

Podatki i opłaty loklane

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • System podatkowy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3087

jest on od powierzchni użytków rolnych przeliczonych na tzw. hektary przeliczeniowe przy uwzględnieniu rodzaju gruntów...

Polityka Rolna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1792

kwadratowy (w UE 100 osób/km2). Obszarów wiejskich jest 93 %. - rolnik: - wszyscy właściciele użytków rolnych...

Podział map- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Włodzimierz Krupiński
  • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

są wszystkie główne elementy krajobrazu powierzchni Ziemi jak hydrografia, rzeźba terenu, osiedla, drogi, lasy, użytki...

Środowisko- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • dr Monika Barbara Piechowiak
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

użytki gruntowe [Użytki rolne(Grunty orne, Sady,Łąki trwałe,Pastwiska trwałe,Grunty rolne zabudowane...