Użytki leśne

Leśnictwo i użytki leśne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jerzy Mikulik
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

i odnawianie lasów w celu stałego pozyskiwania drewna i innych użytków leśnych oraz wykorzystywania zdrowotnych...

Prepedeutyka, użytkowanie lasu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jerzy Mikulik
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

oraz przygotowanie do wykorzystania użytków leśnych. Pierwotne użytkowanie lasu polegało na plądrowniczej...

Zasady podziału użytkowego gruntów- opracowania

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Danuta Sochacka
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

UŻYTKI LEŚNE warunki siedliskowe: praktycznie brak ograniczeń warunki urządzeniowe: nie istnieją granice...

Warstwowa budowa lasu-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Narożniak-Rutkowska
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1484

dostarcza ubocznych (niedrzewnych) użytków leśnych: głównie grzyby jadalne i zioła lecznicze. Podszyt...

Opracowanie pytań z działu las

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

do pozyskania użytków leśnych (drewna, żywicy, kory grabarskiej, itp.), regeneruje się w drodze naturalnego...

Mechaniczna uprawa gleby

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3822

roli orka agromelioracyjna orka na użytkach leśnych razówka orka wiosenna orka przedzimowa (ziębla...

Otoczenie komunikacyjne - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

. Łączna powierzchnia zalesiona wynosi zatem 3937,68 ha, co stanowi 31,8 % powierzchni gminy. Użytki leśne...