Użytek ekologiczny

note /search

Użytki ekologiczne w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie...

Ustawa z dnia 16 października 1991

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

uzupełnieniem są takie komponenty jak: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, użytki...

Wykład - Pomnik przyrody

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623

- wspólna dla pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego i zespołu przyrodniczo...

Ochrona indywidualna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

Użytki ekologiczne Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe Objęcie ochroną - uchwałą rady gminy, w uzgodnieniu...

Użytki gruntowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1274

i zurbanizowane użytki ekologiczne, oznaczone sym. E oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określająceo...

Podatek leśny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1176

z drzewostanem w wieku do 40 lat - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków - użytki ekologiczne. Rada...