Ułamek molowy - strona 19

Chemia - słowniczek pojęć

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 952

- częściowe obniżenie ciśnienia pary rozpuszczalnika równa się ułamkowi molowemu substancji rozpuszczonej 106...

Odpowiedzi do zagadnień z egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1190

. Naszkicowac jakosciowo zależnosc potencjałów chemicznych i współczynników aktywnosci od ułamka molowego...

Chemia Fizyczna - definicje

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1589

wielkości intensywnych np. stężeń. Stężenie w termodynamice często wyrażamy za pomocą UŁAMKA MOLOWEGO xi: xi...

Chemia nieorganiczna - komplet materiałów

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Apostoluk
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 1904
Wyświetleń: 6370

...Słabe elektrolity często występują w roztworach zawierających elektrolity mocne dysponujące identycznym (wspólnym) jonem: słaby kwas HA z mocnym kwasem, np. HCl, lub z własną solą, np. NaA; słaba zasada BOH z mocną zasadą, np. KOH, lub z własną sólą, np. BCl. Obecność elektrolitu mocnego ...

Materiałoznawstwo - podstawy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Anna Duda-Kękuś
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4893

: temperatura przemian - skład stopu w procentach masowych, atomowych, (ułamkach molowych) • W celu sporządzenia...

Wielkości i jednostki miar

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

wydłużenie liniowe, współczynnik tarcia, liczba Macha, współczynnik załamania, ułamek molowy, ułamek masowy...