Chemia Fizyczna - definicje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia Fizyczna - definicje - strona 1 Chemia Fizyczna - definicje - strona 2 Chemia Fizyczna - definicje - strona 3

Fragment notatki:

SEMESTR I program ramowy   (1) 1. Wprowadzenie do termodynamiki. Podstawowe pojęcia i  definicje. I zasada termodynamiki. Definicje i sens fizyczny  funkcji U i H. Ciepło molowe. 2. Podstawy termochemii: prawo Hessa, prawo Kirchhoffa.  3. Cykl Carnota i inne cykle odwracalne. Definicja i sens fizyczny  entropii. II zasada termodynamiki. Statystyczny sens II zasady  termodynamiki. Maszyny cieplne i chłodnicze. 4. Termodynamika przemian w gazach idealnych i w gazach  rzeczywistych. Termodynamika mieszanin gazowych. 5. Połączenie I i II zasady termodynamiki. Definicje i sens fizyczny  funkcji F i G. Związki między funkcjami termodynamicznymi. III  zasada termodynamiki. 6. Warunki określające stan równowagi termodynamicznej w  układzie. Warunki samorzutnego przebiegu procesów.  7. Termodynamika układów, w których mogą zachodzić reakcje chemiczne. 8. Potencjał chemiczny. Wielkości parcjalne.  9. Powinowactwo chemiczne. Stała równowagi dla układów  homogenicznych.  10. Stała równowagi dla układów heterogenicznych.  11. Sterowanie przebiegiem reakcji chemicznych. Izobara  vant’ Hoffa. Reguła Le Chateliera.  SEMESTR I program ramowy   (2) 12. Reguła faz Gibbsa.  13. Charakterystyka układów jednoskładnikowych. Równanie  Clausiusa - Clapeyrona. 14. Układy dwufazowe. Prawo Raoulta. Podstawy kriometrii i  ebuliometrii. 15. Termodynamiczna charakterystyka układów  skondensowanych. SEMESTR I program ramowy   (3) 1. Sz. Chudoba, Z. Kubas, K. Pytel; „Elementy chemii fizycznej”; Wyd.AGH.  2. A. Kartuszyńska, Ch. A. Lelczuk, A. G. Stromberg; „Zbiór zadań z termodynamiki chemicznej”; PWN W-wa 1977. 3. A. Staronka; „Chemia fizyczna”; Wyd.AGH 4. H. Buchowski, W. Ufnalski; „Podstawy termodynamiki”; WNT W-wa 1994. 5. P. W. Atkins; „Chemia fizyczna”; PWN Warszawa 2001 6. K. Pigoń, Z. Ruziewicz; „Chemia fizyczna” t.1; PWN Warszawa 2008 LITERATURA POMOCNICZA DOŚWIADCZENIE JOULE’A – 1845 r. DOŚWIADCZENIE JOULE’A – wyniki Parametry określające stan wody: objętość V i temperatura T Parametry określające stan wody: objętość V i temperatura T PARAMETRY STANU E1 – E2 = mgh m E 1 T 1 h E 2 T 2 T1  →  T2 PRACA →  CIEPŁO DOŚWIADCZENIE JOULE’A – wyniki (cd.) obserwacja:  Jeżeli praca potrzebna na ogrzanie wody o objętości V1 od temperatury T1 do T2 wynosi ..to praca potrzebna na ogrzanie wody o objętości 2V1 od temperatury T1 do T2 wynosi W1 W1 2W1 2W1 wniosek: ISTNIEJE ILOŚCIOWA ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY PRACĄ A CIEPŁEM DOŚWIADCZENIE JOULE’A – analiza  Gromadząca się w wodzie ENERGIA WEWNĘTRZNA U przejawia się zmianą STANU wody co obserwujemy jako  zmianę PARAMETRÓW STANU wody (V,T) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz