Tytuł zawodowy - strona 3

Pozbawienie praw publicznych - opracowanie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Ryszard Mochocki
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

stopni naukowych i tytułów zawodowych ( profesor, magister ). Poza tym utrata orderów, odznaczeń...

Wykład - dobra osobiste (I sem)

  • Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
  • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

, ale także przyjaciele itp. bliscy nie przyjmują jego dobra po jego śmierci, oni uzyskali nowe dobro Tytuł zawodowy...

Prawo rolne - wykład 13

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
  • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe; 2...