Egzamin, pytania i odpowiedzi - Veniam legendii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin, pytania i odpowiedzi - Veniam legendii  - strona 1 Egzamin, pytania i odpowiedzi - Veniam legendii  - strona 2

Fragment notatki:

Pytanie 10. Co to jest Veniam Legendi i jak można było je uzyskac w Krakowie Veniam legendii (z łac. ) - prawo do prowadzenia wykładów przez niesamodzielnych pracowników naukowych ze stopniem doktora lub ewentualnie z tytułem zawodowym magistra . Nadawane jest na podstawie decyzji Rady Wydziału (ewentualnie innej jednostki organizacyjnej), z reguły na czas określony. Samodzielni pracownicy nauki z mocy ustawy posiadają prawo wykładania, a dodatkowo obowiązek kształcenia kadry naukowej (czyli doktorantów ). 3 etapy: 1.rozprawa habilitacyjna 2.dyskusja habilitacyjna 3.wyklad hab. Zatwierdzić musiał senat akademicki i ministerstwo WRiOP Jeśli w ciągu roku nie wykładał tracił prawo do tytułu musieli składać ślubowanie Pytanie 11. Jakie problemy i dlaczego spotkały Kota na UJ? Stanisław Kot otrzymał stopień doktora w dziedzinie historii literatury na Uniwersytecie Lwowskim. W 1910 przeniósł się na UJ. W 1919r złożył podanie o wszczęcie przewodu habilitacyjnego. Rada Wydziału Filozoficznego odrzuciła podanie, stawiając votum separatum z propozycją, by Kot złożył krytykę swej działalności w czasie I wojny światowej oraz orzeczenie przynależności politycznej. Kot odmówił kategorycznie w dość odważnym w słowach liście. Reakcja Rady była zaskakująca - przyjęto wniosek i rozpoczęto proces habilitacyjny. 1920r Kot otrzymał prawo do prowadzenia wykładów.
Pytanie 12 . Omów zjawisko numerus clausus. Numerus Clausus - zasada przyjmowania określonej liczby młodzieży na I rok studiów. Kojarzy się z niedopuszczeniem do nauki studentów pochodzenia żydowskiego, w różnym stopniu dotyczyło kobiet.
numerus clausus - niedopuszczenie do nauki studentów pochodzenia żydowskiego. Wprowadzony został na medycynie, ale tylko w odniesieniu do pierwszego roku studiów, a na wyższych już nie obowiązywał. Okazało się tymczasem, że nieprzyjęci z tego powodu na pierwszy rok jechali na studia za granicę, po czym wracali do Polski i na drugi rok byli przyjmowani już bez jakichkolwiek ograniczeń. Przeciwko temu właśnie studenci protestowali, bo numerus clausus na pierwszym roku niczego nie rozwiązywał.
Pytanie 13. Czym różniła się profesura zwyczajna od nadzwyczajnej i honorowej? Grono nauczycielskie UJ składało się m. in. z prof. zwyczajnych, nadzwyczajnych i honorowych. Profesor zwyczajny był wyższy stopniem naukowym niż profesor nadzwyczajny. Powoływał ich Prezydent RP na wniosek rady wydziału (wniosek przyjęty przez senat akademicki i zatwierdzony przez ministra Rady Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego). Rada dokonywała wyboru, przedstawiała kandydata senatowi a potem ministrowi. Profesorem honorowym mogli zostać zasłużeni profesorowie, najwybitniejsze osobistości naukowe z kraju lub z uczelni, kiedy ustępowali z katedry lub przechodzili na emeryturę.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz