kierowanie zespołami - rekrutacja, omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kierowanie zespołami - rekrutacja, omówienie - strona 1 kierowanie zespołami - rekrutacja, omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Rekrutacja - obsadzanie stanowiska pracy Obsadzanie stanowiska pracy polega na rekrutacji najlepszej osoby na dane stanowisko. Polega na: opracowaniu prognoz dotyczących potrzeb zasobów ludzkich, opracowaniu strategii rekrutacji np. realizacji specjalnych programów zatrudniania (priorytety, preferencje typu wykształcenia czy zasady równości w polityce zatrudniania), uwzględnieniu kosztów związanych z obsadą stanowiska ( czy mieszczą się w budżecie organizacji, włączenie właściwych osób w proces selekcji (skład komisji), określenia charakteru i metod oceny kandydatów. Podstawową zasadą przy zatrudnianiu osób na dane stanowisko jest selekcja odwołująca się do kwalifikacji kandydatów. Wysoka wydajność i jakość pracy pracownika zależy przede wszystkim od kwalifi kacji tj. takich czynników jak: Wiedza znajomość i rozumienie faktów, teorii, systemów, przepisów; Sprawności i umiejętności psychomotoryczne, fizyczne; Zdolności potencjał i zdolności nabywania nowych umiejętności; Predyspozycje indywidualne motywacja, cechy osobowe, odporność na stres, innowacyjność; Doświadczenie posiadana praktyka w działaniach; Wykształcenie szkolenia, studia; Referencje z poprzednich miejsc pracy. A także, warunków pracy jakie stwarza przedsiębiorstwo. Można oceniać umiejętności kandydatów na dane stanowiska poprzez: Badania specjalistyczne i postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przez odpowiednie agencje konsultingowe; Badania psychologiczne wybranych zdolności i umiejętności prowadzone przez wykwalifikowane osoby; Bezpośrednią kontrolę wykonywanej pracy, sprawdzanie posiadanych umiejętności (liczenia, rozmowy w języku obcym, tłumaczenia teksu, obsługi urządzeń, napisania notatki); Analizę dokumentacji dotyczącej pracy i wykształcenia; Przyjęcie do pracy na okres próbny, obserwowanie trybu i rezultatów pracy, kontrola dotrzymania wspólnie ustalonych reguł dotyczących jakości i czasu pracy. Zanim zaczniemy poszukiwać pracowników musimy: Określić skąd będą rekrutowani (ogłoszenie w prasie, szkoły, uczelnie, zakłady pracy, konkurencyjne firmy, urzędy zatrudnienia, krąg rodzinny, znajomi, firmy konsultingowe, w ramach organizacji; Sporządzić listy zawierające opis czynności i opis właściwości pracownika istotnych z uwagi na wykonywane czynności. Lista wymagań pracodawcy wobec pracownika: Cechy fizyczne: siła, szybkość, zręczność. Sprawność zmysłów i spostrzegawczość: sprawność wzroku i słuchu, szybkość i dokładność reakcji. Wymagania dotyczące inteligencji: łatwość wysławiania się w mowie i piśmie, rozumienie słów, liczenie, wyo braźnia przestrzenna, zdolności techniczne lub inne (jakie?).

(…)

… domownikiem, dzieckiem itp.
Wykształcenie, tytuł zawodowy, naukowy, ukończone szkoły
Przebieg pracy zawodowej, doświadczenia zawodowe, gdzie na jakich stanowiskach, jakie obowiązki, kim kierował
Co w aktualnej pracy jest / było źródłem zadowolenia, co stanowiło przeszkodę, niedogodności (czynniki zadowolenia i niezadowolenia )
Największe sukcesy w dotychczasowej pracy zawodowej
Zamierzenia zawodowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz