Tranzyt

note /search

Międzynarodowy obrót odpadami

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1939

Międzynarodowy obrót odpadami Obejmuje: Przywóz odpadów do RP, Wywóz odpadów z RP, Tranzyt. Główny...

Wzór-Oświadczenie celne 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

procedury tranzytu, ja, niżej podpisany, zobowiązuję się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie organu...

Prawo celne - testy

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo celne
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 7063

jest: tranzyt uszlachetnianie czynne zniszczenie towaru uszlachetnianie bierne Do procedur zawieszających...

Zadanie dobór środka transportu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3073

w zakładzie produkcyjnym: K1 = (K*C*Q)/2 Wyznaczenie kosztu zapasu w tranzycie: K2 = (K*C*D*T)/365 Gdzie: D...

Wykład - Cieśniny międzynarodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 847

. Wprowadza prawo niezakłóconego tranzytu. Tranzyt obejmuje również prawo przelotu nad cieśniną bez ograniczeń...

Procedury celne - charakterystyka

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 3073

Uszlachetnianie czynne Przetwarzanie pod kontrolą celną Odprawa czasowa Uszlachetnianie bierne Tranzyt Procedury...