Tranzyt

Międzynarodowy obrót odpadami

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1876

Międzynarodowy obrót odpadami Obejmuje: Przywóz odpadów do RP, Wywóz odpadów z RP, Tranzyt. Główny...

Wzór-Oświadczenie celne 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

procedury tranzytu, ja, niżej podpisany, zobowiązuję się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie organu...

Prawo celne - testy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Sowinski
 • Prawo celne
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 5649

jest: tranzyt uszlachetnianie czynne zniszczenie towaru uszlachetnianie bierne Do procedur zawieszających...

Logistyka i zarządzanie - Zadanie transport

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2100

oraz zapasu w tranzycie. Zestaw wyniki i oblicz łączny koszt roczny, a następnie podejmij decyzję o wyborze...

Zadanie dobór środka transportu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2107

w zakładzie produkcyjnym: K1 = (K*C*Q)/2 Wyznaczenie kosztu zapasu w tranzycie: K2 = (K*C*D*T)/365 Gdzie: D...

Wykład - Cieśniny międzynarodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672

. Wprowadza prawo niezakłóconego tranzytu. Tranzyt obejmuje również prawo przelotu nad cieśniną bez ograniczeń...

Procedury celne - charakterystyka

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2338

Uszlachetnianie czynne Przetwarzanie pod kontrolą celną Odprawa czasowa Uszlachetnianie bierne Tranzyt Procedury...

Wykład - Standard najwyższego uprzywilejowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

wszystkie kwestie dotyczące handlu, żeglugi morskiej, komunikacji, tranzytu i traktowania cudzoziemców. Klauzula...