Wzór-Oświadczenie celne 1

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Oświadczenie celne  1 - strona 1

Fragment notatki:

...........................................................
(miejscowość i data)
............................................................
(imię i nazwisko głównego zobowiązanego)
............................................................
(nazwa i siedziba, adres zamieszkania
głównego zobowiązanego)
OŚWIADCZENIE W związku ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, ja, niżej podpisany, zobowiązuję się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie organu celnego, kwoty wynikającej z długu celnego, mogącego powstać z tytułu dokonywania przewozów towarów objętych procedurą tranzytu, dla której będę głównym zobowiązanym.
.............................................................................................................
(podpis głównego zobowiązanego złożony w obecności funkcjonariusza celnego)
..............................................................................................................
(potwierdzenie przez funkcjonariusza celnego wiarygodności podpisu głównego zobowiązanego)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz