Transport miejski - strona 3

Elektryczne autobusy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr in_. Ma_gorzata Szyszko
 • Wprowadzenie do techniki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

, jak duże znaczenie ekonomiczne ma organizacja transportu miejskiego. Zależą od niego ceny nieruchomości...

Przygotowania techniczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

inwestycję budowli podziemnej. Podobne problemy wystę­pują podczas re^iazywania istniejącego transportu...

Powożenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Alicja Borowska
 • Rekreacja konna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1904

i w transporcie miejskim. Występuje w odmianach jedno- i parokonnej, rzadziej spotyka się liczniejsze zaprzęgi...

Miasta XIX wieczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mirosław Małkiewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141

obszarach miasta - niedorozwój systemów transportu miejskiego i niewydolność układów komunikacyjnych...

Definicja miasta w architekturze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1666

i lotnicze, punk­ty przesiadkowe w systemie zbiorowego transportu miejskiego, ważne obiekty życia społecznego...

Miasta XIX wieczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Tomaszewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 105
Wyświetleń: 777

obszarach miasta - niedorozwój systemów transportu miejskiego i niewydolność układów komunikacyjnych...

Przesłanki ekonomiczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

i ekonomicznie uzasadnionym rozwiąza­niem skutecznego transportu miejskiego, szczególnie w dużych aglomeracjach...

Miasta XIX w

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mirosław Małkiewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1449

zagęszczenie w centralnych obszarach miasta - niedorozwój systemów transportu miejskiego i niewydowlnośc...