Translokacja - strona 2

Wykład - elongacja translacji

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1603

jest podobny, obejmuje trzy etapy: Dekodowanie informacji genetycznej Synteza wiązania peptydowego Translokacja...

Bioremediacja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1967

oraz translokacji danego zanieczyszczenia z gleby do części nadziemnych Fitoremediacja Fitoremediacja – ropopochodne...

Mapowanie genów, mutacje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2142

Translokacja - wymiana fragmentów miedzy chr niehomologicznymi Homologiczna - zamiana całych fragmentów...

Rizofiltracja - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2457

proces biolog. Obejmuje pobieranie do wnętrza kom., odkladanie w wakuolach i translokacja...

Genetyka - chromosomowe aberacje

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Aneta Flisikowski
 • Genetyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1365

: Aberracje strukturalne: - monoploidia - monosomia - translokacja - triploidia - triosomia - delecja...

Zespół Edwardsa

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2226

chromosomu (ulec translokacji) przed lub po poczęciu. Osoby te posiadają dwie kopie chromosomu 18-ego...