Cytogenetyka i inżynieria chromosomowa, pytania egzaminacyjne 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cytogenetyka i inżynieria chromosomowa, pytania egzaminacyjne 2 - strona 1

Fragment notatki:

Fazeolina wykorzystywana jest do
a)stymulowania podziałów mitotycznych
b)zapobiega aglutynacji krwinek
c)zatrzymania rozwoju mikroogranizmow
d)zwiekszenia cisnienia osmotycznego podloza hodowlanego
Preparaty cytogenetyczne uzyskuje się z dzielących się In vitro
a)erytrocytow
b)limfocytow
c)erytrocytow i limfocytow
d)trombocytow
Colcemid stosuje się do
a)utrwalenia preparatow chromosomowych
b)ochrony hodowli kom.krwi przed rozwojem mikroorganizmow
c)zatrzymania podziałów w stadium metafazy mitotycznej
d)polepszenia rozproszenia chromosomow
Do utrwalenia hodowli kom. Wykorzystuje się roztwor bedacy mieszanina a)kw. Solnego i metanolu
b)ks.octowego i chlorku potasu
c)kw.solnego i wodorotlenku baru
d)metanolu i kw.octowego\
Chromosom który ma stosunek długości ramienia dlugiego do krótkiego wynosi 1.89 jest
a)metacentrykiem
b)subtelocentrykiem
c)submetacentrykiem
d)akrocentrykiem
Diploidalna liczba chromosomow owcy wynosi
a)64
b)60
c)54
d)50
Chromosomy B wystepuje w kariotypie
a)lisa pospolitego
b)lisa polarnego
c)krolika
d)norki
Heterochromatyne konstytutywna uwidacznia się przy pomocy barwienia prążkowego typu
a)CTG
b)CBG
c)Ag-I
d)RBG
W obszarze jaderkotworczym nie wystepuja geny kodujace rRNA o sedymentacji
a)5S
b)5.8S
c)18S
d)28S
W jadrze kom. Somatycznej tuz przed podzialem mitotycznym zawartość DNA wynosi
a)1c
b)2c
c)3c
d)4c
W pelni rozwiniety kompleks synaptonemalny wystepuje podczas
a)diakinezy
b)zygotenu
c)leptotenu
d)pachytenu
Prazki GTG uzyskuje się poprzez traktowanie preparatow w chromosomowych roztworem
a)kwinakryny
b)trypsyny
c)wodorotlenku baru
d)azotanu srebra
Pozytywne prazki R charakteryzuja się
a)replikacja w poznej fazie S i obecnością dużej liczby loci genow
b)replikacja we wczesnej fazie S i obecnością nieduzej liczby loci genow
c)replikacja w poznej fazie S i obecnością nieduzej liczby loci genow
d)replikacja we wczesnej fazie S i obecnością dużej liczby loci genow


(…)


Translokacja wzajemna wystepuje często w populacjach
a)bydla
b)owiec
c)koz
d)swin
Polispermia jest przyczyna powstania
a)monoploidii
b)poliploidii
c)trisomii
d)monosomii
Tetrawalent powstaje podcas mejozy u nosicieli
a)inwersji
b)translokacji Robertsona
c)translokacji wzajemnej
d)tandem fuzji
Płodność nosicieli translokacji wzajemnej typu autosom-autosom jest
a)normalna
b)obnizona o 0-5%
c)obnizona o 10-20%
d)obnizona o 20-50%
Monosomia chromosomu X jest czesta przyczyna bezpłodności
a)krow
b)suk
c)klaczy
d)loch
Obszar pseudoautosomalny wystepuje
a)tylko w chromosomie Y
b)tylko w chromosomie X
c)w obu chromosomach plci
d)w kilku parach autosomow
Geny syntoniczne
a)położone sa w tym samym chromosomie
b)zbudowane sa z podobnych sekwencji DNA
c)położone sa w pobliżu centromeru
d)segreguje niezalenie od siebie…
… w anafazie 1 mejzoy
d) nieprawidłowej segregacji chromosomow siostrzanych w anafazie 2 mejzoy
Najwieksza diploidalna liczbe chromosomow wśród wymienonych zwierzat ma
a)bydlo
b)kura
c)Kon
d)owca
Obszary jaderkotworcze występują zazwyczaj a)tylko w 1 parze chromosomow
b)w kilku parch chrom.
c)w większości par chrom.
d)we wszystkich parach chrom.
Do triploidii nie prowadzi
a)polispermia
b)zaburzenie wyrzucenia cialka kierunkowego
c)nieprawidłowej segregacji biwalentow
d)nieprawidlowa cytokineza podczas podzialu spermatogoniow
Hybrydyzacja miedzy sonda molekauarna i chromosomami jest poprzedzona
a)denaturacja chromosomow
b)denaturacja sondy
c)denaturacja sondy i chromosomow
d)denaturacja sondy i chromosomow
Male roznice występujące w kariotypach następujących par gatunkow sprawiaja ze ich mieszance maja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz