Transformata Laplace'a - strona 4

Ściąga do Automatyki

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Automatyka
Pobrań: 896
Wyświetleń: 5908

operatorowej. G(s)= stosunek transformaty Laplace'a Y(s) sygn. wyj. obiektu do transformaty U(s) sygn. wej...

Ściąga z automy

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1792

operatorowej. G(s)= stosunek transformaty Laplace'a Y(s) sygn. wyj. obiektu do transformaty U(s) sygn. wej...

Wielkości i jednostki miar

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Podstawy metrologii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

charakterystyki przejścia jest transmitancja (tzn. iloraz transformaty Laplace'a sygnału wyjściowego...