Transfekcja a transformacja

Zagadnienia na egzamin z podstaw genetyki

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Genetyka
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1834

PODSTAWY GENETYKI  – zagadnienia na egzamin 1) Ważniejsze osiągnięcia dla rozwoju genetyki  Teoria ewolucji Darwina – organizmy nie są statyczne i podlegają zmienności  Teoria komórkowa Schleigena i Schwanna – ciała wszystkich organizmów są zbudowane z  komórek podlegających podziałom  1931 – ...

Transformacja współrzędnych.

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • mgr inż. A. Semaniak
  • Geodezja
Pobrań: 168
Wyświetleń: 623

ogólne, transformacja Helmerta, wzory opisujące transformację, transformacja afiniczna, wielomianowa....

Terapia genowa - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Biofarmaceutyki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1400

efektywność transfekcji przy małej selektywności. Po powodzeniu komórkę taką przenosi się do organizmu...