Tlenki siarki - strona 2

note /search

Oznaczanie przewodności wody

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1351

pochłanianych gazów z powietrza:CO2, tlenek siarki (IV), amoniak. Pomiar przewodności świadczy o zawartości...

Kwaśne deszcze - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1211

rodzaje gazów: - tlenki siarki - SxOy - tlenki azotu - NxOy lub NOx - węglowodory CxHy - ozon O3 kwaśne...

Wpływ związków azotu na środowisko

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ochrona powietrza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 938

są spowodowane przez emisję do atmosfery głównie tlenków siarki i tlenków azotu. W kontakcie z wodą tworzą silne...

Zagrożenie dymem-wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2058

węgla, tlenek węgla, cyjanowodór, chlorowodór, fosgen, tlenki siarki, tlenek azotu, fosforowodór ...

Smogg-opracowanie

  • Politechnika Warszawska
  • Chemia środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1428

. Definicja historyczna nie uwzględnia gazowych zanieczyszczeń powietrza, jak tlenki siarki czy azotu...