Tetraetyloołów

Wykład - MMT, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

przeciwstukowy do benzyny zamiast tetraetyloołowiu. MMT jest typowym przedstawicielem tzw. półsandwiczowego...

Paliwa i benzyna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1155

przeciwstukowymi. Od lat 30. XX w. do połowy lat 80. najczęściej dodawanym w tym celu związkiem był tetraetyloołów...

Procesy alkilowania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Steller
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2996

bezołowiowych. Jest środkiem zastępującym tetraetyloołów, pozwala na zwiększenie liczby oktanowej (LO MTBE=110...

Geneza ropy naftowej

 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3346

zmniejszenia „stukania” do benzyny dodaje się tzw. środki przeciwstukowe, np. tetraetyloołów - stąd handlowa...

Ksenobiotyki - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1750

(tetraetyloołów) - silnie trujące ciecze stosowane jako środki przeciwstukowe w paliwach benzynowych, tetrametylek...