Termometr - strona 8

Uchyb a obiekt-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. Muszy_ski
 • Podstawy automatyki i robotyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1337

to systemy nieliniowe dynamiczne mierzone dyskretnie. Pojęcie skoku jednostkowego. Uchyb dla termometru...

Przeliczniki jednostek miar

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1505

. Podstawowe parametry powietrza to: ts – temperatura wg termometru suchego [°C],[K] tm – temperatura wg...

  Prężność pary - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1708

  by się rozgrzała.   Równocześnie trzeba nastawić termostat na najniższą temperaturę pomiaru i włączyć go /termometr...

Ciśnienie atmosferyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Zadroga
 • Meteorologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1869

słupa rtęci; 760 mm słupa rtęci - przeciętne ciśnienie; Na barometrze znajduje się termometr...

Badania asfaltów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134

z asfaltem umieszcza się w otworach aparatu PiK. W trzecim środkowym otworze umieszcza się termometr...

Ebulioskopia - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 896

) do aparatu i doprowadzamy do wrzenia. Podczas, gdy słupek rtęci podnosił się notujemy wskazania termometru...