ebulioskopia - ćwiczenie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ebulioskopia - ćwiczenie - strona 1 ebulioskopia - ćwiczenie - strona 2 ebulioskopia - ćwiczenie - strona 3

Fragment notatki:

Grupa: 22
Zespół: 1
Ćwiczenie: 9
Data:
06.06.2000 Maciej Panek
Temat: Ebulioskopia.
Ocena: I. Część teoretyczna.
Prężność pary P nad mieszaniną cieczy o całkowitej wzajemnej rozpuszczalności w przypadku doskonałego zachowania się tych cieczy w roztworze równa jest sumie prężności par poszczególnych składników.
gdzie:
P - ciśnienie całkowite;
PA - ciśnienie składnika A;
PB - ciśnienie składnika B.
Prężność pary nad roztworem jest proporcjonalna do ułamka molowego składnika. Współczynnikiem proporcjonalności jest prężność pary nad czystym składnikiem.
gdzie:
P - prężność pary nad roztworem;
X0 - ułamek molowy składnika;
P0 - prężność pary nad czystym składnikiem
W związku z obniżeniem prężności pary nad roztworem podwyższa się temperatura wrzenia cieczy.
P
Pc T0 Tr Podwyższenie temperatury wrzenia roztworu jest wprost proporcjonalne do stężenia molarnego substancji rozpuszczonej.
gdzie:
Twrz - zmiana temperatury wrzenia
KE - stała ebulioskopowa
m - molalność roztworu ms - masa substancji rozpuszczonej
mr - masa rozpuszczalnika n - liczba moli substancji Stała ebulioskopowa ma wymiar temperatury i oznacza przyrost temperatury wrzenia roztworu w stosunku do temperatury wrzenia rozpuszczalnika zawierającego jeden mol substancji w tysiącu gramach rozpuszczalnika.
Przyrządy służące do dokładnego oznaczania temperatury wrzenia cieczy nazywamy ebuliometrami np: ebuliometr Świętosławskiego. Rys. Schemat ebuliometru Świętosławskiego
II. Część obliczeniowa.
Wyznaczanie doświadczalnej masy acetonu:
KE=1,48 - wyznaczany doświadczalnie
Wyznaczanie obliczeniowej masy acetonu:
KE=1,762
III.Wyznaczanie stałej ebulioskopowej dla acetonu.


(…)

… stałej ebulioskopowej acetonu wynosi 1.480 (uzyskana doświadczalnie) i 1.762 (uzyskana z obliczeń). Nasza wyznaczona pomiarze 1.55. Błąd wynosi 4.73% (w stosunku do stałej tablicowej uzyskanej doświadczalnie). Na błąd wpływ ma najprawdopodobniej niedokładny pomiar temperatury (temperatura była odczytywana z termometru. gdy jeszcze się nie ustaliła całkowicie). a także niedokładności przy obliczaniu molarności. Błędy w wyznaczaniu rozpuszczalności spowodowane zostały najprawdopodobniej (oprócz błędów w odczycie) różnicą w warunkach wykonywania pomiarów (pomiary temperatur wrzenia acetonu i roztworu nie zostały wykonane w ciągu tego samego ćwiczenia oraz przez dwa różne zespoły). Poza tym, mimo dokładnego przemycia aparatu, mógł on być zanieczyszczony. Innym powodem mogło być częściowe rozłożenie…
… ebulioskopowej dla acetonu.
W celu wyznaczenia stałej ebulioskopowej dla acetonu wlewamy odmierzoną wcześniej ilościowo próbkę acetonu (55 ml) do aparatu i doprowadzamy do wrzenia.
Podczas, gdy słupek rtęci podnosił się notujemy wskazania termometru co 10 sekund,
aż do ustabilizowania wahań słupka rtęci. Następnie proces wrzenia prowadzimy jeszcze przez kilka minut i odczytujemy wskazania termometru. Z kolei…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz