ebulioskopia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ebulioskopia - omówienie - strona 1 ebulioskopia - omówienie - strona 2 ebulioskopia - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Grupa: 23
Zespół:
Ćwiczenie: 9
Data:
07.03.2000 Tarada Ewa
Temat: Ebulioskopia.
Ocena: I. Część teoretyczna.
Prężność pary P nad mieszaniną cieczy o całkowitej wzajemnej rozpuszczalności w przypadku doskonałego zachowania się tych cieczy w roztworze równa jest sumie prężności par poszczególnych składników.
gdzie:
P - ciśnienie całkowite;
PA - ciśnienie składnika A;
PB - ciśnienie składnika B.
Prężność pary nad roztworem jest proporcjonalna do ułamka molowego składnika. Współczynnikiem proporcjonalności jest prężność pary nad czystym składnikiem.
gdzie:
P - prężność pary nad roztworem;
X0 - ułamek molowy składnika;
P0 - prężność pary nad czystym składnikiem
W związku z obniżeniem prężności pary nad roztworem podwyższa się temperatura wrzenia cieczy.
P
Pc T0 Tr Podwyższenie temperatury wrzenia roztworu jest wprost proporcjonalne do stężenia molarnego substancji rozpuszczonej.
gdzie:
Twrz - zmiana temperatury wrzenia
KE - stała ebulioskopowa
m - molalność roztworu ms - masa substancji rozpuszczonej
mr - masa rozpuszczalnika n - liczba moli substancji Stała ebulioskopowa ma wymiar temperatury i oznacza przyrost temperatury wrzenia roztworu w stosunku do temperatury wrzenia rozpuszczalnika zawierającego jeden mol substancji w tysiącu gramach rozpuszczalnika.
Przyrządy służące do dokładnego oznaczania temperatury wrzenia cieczy nazywamy ebuliometrami np: ebuliometr Świętosławskiego. Rys. Schemat ebuliometru Świętosławskiego
II. Część obliczeniowa.
Wyznaczanie masy molowej doświadczalnej:
Kb=1,48 - wyznaczany doświadczalnie
Wyznaczanie masy molowej obliczeniowej:
Kb=1,762
III.Wyznaczanie stałej ebulioskopowej dla acetonu.
W celu wyznaczenia stałej ebulioskopowej dla acetonu wlewamy odmierzoną wcześniej ilościowo próbkę acetonu (55 ml) do aparatu i doprowadzamy do wrzenia.


(…)

… acetonu wynosi 1.480 (uzyskana doświadczalnie) i 1.762 (uzyskana z obliczeń) nasza wyznaczona w I  pomiarze 1.83, a w II  pomiarze 1.55, daje to w rezultacie wartość średnią 1.69. Błąd wynosi 14% (w stosunku do stałej tablicowej uzyskanej doświadczalnie. Na błąd wpływ ma najprawdopodobniej niedokładny pomiar temperatury (temperatura była odczytywana z termometru, gdy jeszcze się nie ustaliła całkowicie…
… ebulioskopowej dla acetonu.
W celu wyznaczenia stałej ebulioskopowej dla acetonu wlewamy odmierzoną wcześniej ilościowo próbkę acetonu (55 ml) do aparatu i doprowadzamy do wrzenia.
Podczas, gdy słupek rtęci podnosił się notujemy wskazania termometru co 10 sekund,
Aż do ustabilizowania wahań słupka rtęci. Następnie proces wrzenia prowadzimy jeszcze przez kilka minut i odczytujemy wskazania termometru. Z kolei…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz